• Græs
  • Hække
  • Grønne tage
  • Træfældning
  • Beskæring

Beskæring

Når bladene er faldet af buske og træer, er det tiden at beskære. Ved at beskære om vinteren kan grenstrukturen bedre ses og derved kan trækronen gøres mere symmetrisk. Normalt er beskæring ikke aktuelt de første år, udover døde eller knækkede grene.

Hækplanter beskæres på siderne når den ønskede hækbredde er opnået. For hækplanter med gennemgående akse som bla. bøg, avnbøg, navr og thuja må toppen først klippes, når den ønskede højde er opnået.

Frugttræer, dog undtaget espaliertræer, bør generelt ikke beskæres de første vækstsæsoner.

Visse bunddækkende buske eller fritvoksende hække kan nedskæres til 15-20 cm over jorden, hvis en bedre og tættere forgrening ønskes.

Birkely Anlægsgartner har erfarne medarbejdere, der ved hvad de laver og altid leverer det bedste resultat - også når det drejer sig om den korrekte beskæring af dine planter.

65 36 11 63

Birkely Anlægsgartner Fyn Beskæring
Birkely Anlægsgartner Fyn Beskæring
logo
Nyborg
Hovedafdeling / postadresse
Birkely A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg
Odense
Birkely A/S · Cikorievej 28 · 5220 Odense SØ
Middelfart
Birkely A/S · Langelandsvej 15 · 5500 Middelfart